မိမိမှာ သားကြောဖြတ်ထားပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာပြနေလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလား?

သားကြောဖြတ်ခြင်းသည် အလွန်ထိရောက်ပြီး အမြဲတမ်းအတွက် ရည်ရွယ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ အမျိုးသမီး ၁၀၀၀ လျှင် ၅ ဦး ခန့်ဟာ အဲဒီလုပ်ဆောင်မှုအပြီးတစ်နှစ်အတွင်းကိုယ်ဝန်ရလာတယ်၊ အဲဒီအန္တရာယ်အသေးလေးတော့ သွေးဆုံးချိန်အထိရှိနေတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဟုစိုးရိမ်ပါက ကိုယ်၀န်စစ်ကြည့်လိုက်ပါ။


References:

  1. FSRH Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. (2014). Male and Female Sterilisation. RCOG, London. Retrieved from https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/cec-ceu-guidance-sterilisation-cpd-sep-2014/