သန္ဓေတားဆေးများသည် ရာသီလာချိန်များကို မည်သို့ သက်ရောက်စေသနည်း။

ဟော်မုန်းပါဝင်သည့် သန္ဓေတားဆေးများသည် ကိုယ်ဝန်ရှိစေသည့် အခြေအနေဖြစ်ပွားခြင်းကို ရပ်တန့်နိုင်ရန်အတွက် ပရိုဂျက်စတင် သို့မဟုတ် အီစထရိုဂျင်တစ်မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေ နှစ်မျိုးလုံးကိုဖြစ်စေ အသုံးပြုပြီး အဆိုပါ ဟော်မုန်းများသည် ရာသီသွေးစက်ဝန်းလည်ပတ်ရာတွင်လည်း အရေးပါသည်[1] ။ ဟော်မုန်းပါဝင်သည့် သန္ဓေတားဆေးများက သင့်ရာသီလာမှုများကို သက်ရောက်စေမည်ဆိုသည်မှာ သဘောပေါက်နားလည်ရန် လွယ်ကူပါသည်။
သင်အသုံးပြုသည့် သန္ဓေတားဆေးအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး သွေးဆင်းနည်းခြင်း ဒါမှမဟုတ် သွေးဆင်းများခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ရာသီသွေးဆင်းချိန် ကာလအတိုအရှည်ကိုလည်း လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသည်[2] ။ ထို့ပြင် ရာသီသွေးဆင်းပုံစံသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ခြေရှိသည်။