ငါ့မှာ အိပ်ချ်အိုင်ဗွီရှိနေရင် IUS ကိုသုံးနိုင်သလား။

အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးရှိနေသောအမျိုးသမီးများသည် ရောဂါလက္ခဏာများဆိုးဆိုးဝါးဝါးမရှိပါက အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးသတ်ဆေးသောက်သောက် မသောက်သောက် IUD ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ [1]


References

  1. BATESON, D., & McNAMEE, K. (2016). Intrauterine contraception A best practice approach across the reproductive lifespan. Medicine Today. Retrieved from https://www.shinesa.org.au/media/2016/07/Intrauterine-contraception-A-best-practice-approach-Medicine-Today.pdf