အရေးပေါ်သန္ဓေတားခြင်းက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဆေးလုံးလိုပဲ အတူတူ အလုပ်လုပ်သလား။

သင်ကိုယ်ဝန်ရှိပြီးဖြစ်ပါက (သင်မသိသေးသည့်တိုင်) EC အလုပ်မလုပ်ပါ။ EC သည် ကိုယ်ဝန်စတင်ခြင်းမှသာ တားဆီးနိုင်သည်။ ရှိပြီးသားတစ်ခုကို မရပ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီကိုမသိပဲ EC ကို မတော်တဆသုံးလျှင် ၎င်းသည် သင် (သို့) ကိုယ်ဝန်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။


References:

  1. FPA the sexual health charity. (2017). Your guide to emergency contraception. Retrieved from https://www.fpa.org.uk/sites/default/files/emergency-contraception-your-guide.pdf