ရာသီလာချိန်မှာ ဘယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်သလဲ။

သင်ရာသီလာချိန်တွင် သွေးကို စုပ်ယူရန် သို့မဟုတ် စုထားရန်အတွက် အသုံးပြုရန် ရရှိနိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံရှိပါသည်။ တမ်ပွန်ဖော့လုံးများနှင့် ဂွမ်းထုပ်များသည် သွေးကို စုပ်ယူနိုင်သလို ရာသီသွေးစုခွက်များကလည်း သွေးကို စုပေးနိုင်ပါသည်။ တမ်ပွန်ဖော့လုံးများသည် ယောနိအတွင်းတွင် ထည့်သွင်းရသည့် ပြွန်ငယ်လေးများဖြစ်ပြီး သွေးကို စုပ်ယူရန်အတွက် ရပ်တန့်ပေးသည့်အရာသဖွယ် လုပ်ဆောင်သည်။ ဂွမ်းထုပ်များကို သင့်အတွင်းခံဘောင်းဘီအတွင်းတွင် ကပ်ထားပြီး ၎င်းကလည်း သွေးများကို စုပ်ယူပေးပါသည်။ သင်သည် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဂွမ်းထုပ်များနှင့် တစ်ခါသုံးဂွမ်းထုပ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရာသီသွေးစုခွက်သည် ပန်းကန်လုံးအသေးပုံစံရှိသည့် ကိရိယာဖြစ်ပြီး သင့်ယောနိအတွင်းပိုင်းတွင် အံကိုက်ပုံစံတကျထည့်သွင်းရကာ သွေးကို စုပေးနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို အတွင်း၌ ဘာမှမရှိအောင် သွန်ပြီး ဆေးကြော၍ နောက်တစ်ကြိမ် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ယောနိ၏ နံရံများက ရာသီသွေးစုခွက်များနှင့် တမ်ပွန်ဖော့လုံးများကို ထိန်းထားပေးသဖြင့် သင့်အနေဖြင့် ၎င်းတို့ကို သတိပြုမိနိုင်မည်မဟုတ်သည့်အပြင် ၎င်းတို့သည် ရွေ့လျားသွားခြင်းလည်းမရှိပါ။