ရှိသင့်သည့် လိင်တံအရွယ်အစားဆိုတာဘာလဲ။

“ ရှိသင့်သည့်” လိင်တံအရွယ်အစားဟူ၍မရှိ။ လိင်တံအတိုအရှည်သည် လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးအကြား ကွဲပြားနိုင်သည်။
ထောင်မတ်နေသည့် လိင်တံ၏ ပျမ်းမျှအရွယ်အစားကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတိုင်းတာရာတွင် ငါးလက်မ (၁၂.၇ စင်တီမီတာ) နီးပါးရှိသည်။ ပုံမမှန်လိင်တံအရွယ်အစား သေးငယ်ခြင်းဟုခေါ်သည့် အခြေအနေတစ်ခုရှိပြီး ၎င်းသည် ထောင်မတ်သည့်အခါ သုံးလက်မထက်လျော့သည့် ပျမ်းမျှအထက် ပိုမိုသေးငယ်သော လိင်တံကို ရရှိစေသည်။