មូល​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​មាន​ក្លិន​មាត់​មាត់​ស្បូន?

នេះអាចកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកទុកវាចោលលើសពី 48 ម៉ោង។
សាកល្បងវិធីនេះ៖ លាងជម្រះវាឱ្យស្អាត ហើយទុកវាឱ្យស្ងួត។ ប្រសិនបើក្លិននៅជាប់ អ្នកគួរតែនិយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកអំពីស្ថានភាពមួយហៅថា Bacterial vaginosis។