តើនរណាខ្លះជាគ្រូពេទ្យជំនាញខាងប្រព័ន្ធទឹកនោម ហើយហេតុអ្វីបានខ្ញុំគួរទៅជួបគ្រូពេទ្យរូបនោះ?

ពេទ្យជំនាញខាងប្រព័ន្ធទឹកនោម គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដែលផ្តោតលើសុខភាពបន្តពូជរបស់បុរស ដូចជាជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត និងជំងឺងាប់លិង្គ ក៏ដូចជាផ្ដោតលើសរីរាង្គប្រព័ន្ធទឹកនោមរបស់បុរសនិងស្ត្រី ដែលរួមមានតម្រងនោម ប្លោកនោម និងប្រព័ន្ធបង្ហូរនោម។