តើជំងឺ endometriosis គឺជាអ្វី?

ជំងឺ endometriosis គឺជាស្ថានភាពមួយដែលជាលិកាដែលគួរតែស្ថិតនៅក្នុងស្បូនរបស់អ្នកលូតលាស់នៅខាងក្រៅ។ ជាលិកានេះត្រូវបានរកឃើញជាញឹកញាប់បំផុតនៅជុំវិញអាងត្រគាកឧទាហរណ៍នៅជុំវិញបំពង់ដៃស្បូន និងអូវែរ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលខ្លះគេរកឃើញវានៅក្នុងតំបន់ទ្រូង និងផ្លូវក្រពះពោះវៀន។ ជាលិកានេះនៅតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអរម៉ូនដដែល ដែលគ្រប់គ្រងវដ្តរដូវរបស់អ្នកដែលមានន័យថា ជាលិកានឹងនៅតែក្រាស់ និងស្រក់ (ហូរឈាម) ដូចនឹងវដ្តរដូវធម្មតាដែរ។ ជាលទ្ធផលរោគសញ្ញានៃជំងឺ endometriosis រួមមានការឈឺចាប់នៅពេលមានរដូវ (ត្រូវបានគេស្គាល់ថា dysmenorrhea) ចង្អោរ និងឈឺអាងត្រគាកទូទៅ។ជំងឺ endometriosis ចាំបាច់ត្រូវធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលដោយវេជ្ជបណ្ឌិត។