តើខ្ញុំអាចថែរក្សាលិង្គរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?|

វិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការថែរក្សាលិង្គរបស់អ្នកគឺត្រូវធ្វើតាមច្បាប់អនាម័យទូទៅរាល់ថ្ងៃ។ នោះមានន័យថាការលាងដៃមុនពេលប៉ះប្រដាប់ភេទរបស់អ្នក ហើយលាងសម្អាតវាថ្នមៗ។ អ្នកក៏គួរតែផ្លាស់ប្តូរខោទ្រនាប់រាល់ថ្ងៃដែរ។ ប្រសិនបើលិង្គរបស់អ្នកមិនបានកាត់ស្បែកទេ ចាំបាច់ត្រូវលាងសម្អាតនៅក្រោមស្បែកគ្របក្បាលលិង្គ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ប្រើទឹករំអិល និងស្រោមអនាម័យនៅពេលអ្នករួមភេទ។