ការដកចេញ | Find My Method
 
  • ការដកចេញគឺអត់អស់ប្រាក់ ហើយមិនតម្រូវឱ្យមានការទៅជួបអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពឡើយ
  • ​ប្រសិទ្ធភាព៖ មានប្រសិទ្ធភាពខ្លះ។ ប៉ុន្តែលុះត្រាតែបុរសនោះដកចេញរាល់ពេល។ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទូទៅ​ មានតែមនុស្ស 78 នាក់ក្នុងចំណោម 100 នាក់ដែលគ្រប់គ្រងមិនឱ្យមានផ្ទៃពោះ។
  • ផលរំខាន៖ មិនមានអរម៉ូន គ្មានឧបករណ៍ គ្មានផលរំខាន
  • ​កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង៖ ខ្ពស់។ បុរសត្រូវដកចេញរាល់ពេលរួមភេទ​
  • មិនអាចការពារប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺកាមរោគបានទេ។

សេចក្ដីសង្ខេប

ការដកចេញ

ការដកចេញគឺជាវិធីពន្យារកំណើតមួយក្នុងចំណោមទម្រង់ពន្យារកំណើតចាស់ជាងគេបំផុត។ ងាយស្រួលបំផុត – បុរសដកចេញពីស្ត្រីមុនពេលគាត់ចេញទឹកកាម។ តាមរយៈវិធីសាស្ត្រនេះ អ្នកត្រូវដកចេញភ្លាមៗរាល់ពេល។

ព័ត៌មានលម្អិត

​អ្នកនឹងលែងខ្វល់ពីការមានផ្ទៃពោះ។ ការដកចេញមានអត្រាបរាជ័យខ្ពស់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់មានផ្ទៃពោះទេ នោះអ្នកគួរតែប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេង។
​បុរសដឹងថាពេលណាគាត់នឹងបាញ់ទឹកកាម។ ការដកចេញទាមទារឱ្យមានការដឹងខ្ពស់ និងសមត្ថភាពព្យាករណ៍ការបញ្ចេញទឹកកាម (និងដកចេញមុនពេលបាញ់ចេញ)។ សូមចងចាំថា ការចេញទឹករំអិលមុនក៏អាចមានមេជីវិតឈ្មោលផងដែរ។ ដូច្នេះទោះបីជាគាត់ដកចេញមុនពេលចេញទឹកកាមក៏ដោយ ក៏ស្ត្រីនៅតែប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការមានផ្ទៃពោះ។
​អ្នកអាចប្រើវាជាមួយវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចប្រើការដកចេញ ជាវិធីបម្រុងទុកជាមួយវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត។
​វាមិនសូវចំណាយប្រាក់ច្រើនទេ។ ការដកចេញគឺប្រសើរជាងគ្មានអ្វីទាំងអស់ ហើយមិនមានការគិតប្រាក់ទាល់តែសោះ។[3]​
មិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាទេ។

របៀបប្រើប្រាស់

​វិធីដកចេញគឺពឹងផ្អែកទៅលើបុរស និងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង។ គាត់ត្រូវដកចេញមុនពេលគាត់ចេញទឹកកាម ហើយគាត់ត្រូវរក្សាទឹកកាមរបស់គាត់ឱ្យនៅឆ្ងាយពីប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីនៅពេលគាត់ដកចេញ។ ដូច្នេះវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលបុរសយល់ពីលំនាំឆ្លើយតបខាងផ្លូវភេទរបស់គាត់។
ការដកចេញតែងតែល្អប្រសើរជាងអ្វីទាំងអស់ ប៉ុន្តែវាមានគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាការមិនមានផ្ទៃពោះគឺជារឿងសំខាន់។

ផលរំខាន

មនុស្សគ្រប់គ្នាខុសគ្នា។ អ្វីដែលអ្នកជួបប្រហែលជាមិនដូចគ្នានឹងមនុស្សផ្សេងទៀតទេ។
វិជ្ជមាន៖[5]
វិធីសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រដែលមិនចំណាយប្រាក់
មិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាទេ
អវិជ្ជមាន៖[3]
ផលរំខានតែមួយគត់នៃការដកចេញគឺលទ្ទភាពនៃការមានផ្ទៃពោះ មុនពេលអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់
ពិបាកនឹងដកចេញឱ្យបានល្អឥតខ្ចោះរាល់ពេល
ពិបាកចាំដែលត្រូវដកចេញ បើពេលអ្នកស្រវឹង
អ្នកប្រហែលជាត្រូវប្រើថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោលអមជាមួយការដកចេញ ដើម្បីធ្វើឱ្យការដកចេញកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

ឯកសារយោង

[1] Planned Parenthood . (2020). Withdrawal (Pull Out Method). Retrieved from Planned Parenthood https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/withdrawal-pull-out-method
[2] SOGC The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2016). Contraception. Retrieved from https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/Contraception_Methods_Booklet.pdf
[3] Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 4: Natural Family Planning. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39375-6/pdf
[4] Vogelsong, K. M. (2017). Natural Contraceptive Methods. UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction, (HRP) Department of Reproductive Health and Research World Health Organization. Retrieved from https://www.gfmer.ch/Endo/Lectures_11/Naturalc.htm
[5] World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
[6] World Health Organization. (2016). Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252267/9789241565400-eng.pdf?sequence=1


lang ភាសាខ្មែរ